Generalforsamling

PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER AF PSA lørdag D. 30. MARTS 2019. KL. 10.30 – 13.30 LANGESKOVHALLEN.

Lokale:              Bagerste del af cafe på 1. salen i Langeskov Idrætscenter

Adresse:            Børmosevej 3, 5550 Langeskov

PSA er vært med kaffe og kage.
Tilmeld dig på mail eller Telefon 42968508 eller winnie@palomino-psa.dk

I forbindelse med GF kommer dommer Reno Olesen og fortæller os lidt om hvordan en dommer ser på hesten og hvad der lægges særlig vægt på ved eksteriørbedømmelse.

Sidste tilmelding d. 24.3.2019
Kontingent skal være betalt senest d. 31.1.2019 for at have stemmeret.

DAGSORDEN

1)    Valg af dirigent

2)    Valg af referent

3)    Formandens beretning

4)    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse jf. §8

5)    Bestyrelsens forslag til kontingent for det følgende år jf. § 5

6)    Behandling af indkomne forslag fra medlemmer

7)    Behandling af forslag fra bestyrelsen

8)    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7

På valg er:         

·       Gwen Tremmel – modtager genvalg

·       Ann Kristina Pedersen – modtager ikke genvalg

·       Valg 2 af suppleanter

9)    Valg af revisor jf. § 8

10)  Eventuelt – herunder udnævnelser bl.a. af ranglistevinder

HUSK at tilmelde dig årets generalforsamling!