Medlemsskab

Hvad får du for dit medlemsskab?

  • Nyhedsbreve
  • Mulighed for at sætte din hest til salg på hjemmesiden
  • Hjælp med avls spørgsmål
  • Mulighed for at fremstille dine heste/ponyer til kåring/skuer/materialprøve

Da vi har flest medlemmer i Jylland og på Fyn har vi bestemt at give bro/færgetilskud til medlemmer fra Sjælland.

Aktivt Medlem:

Enkeltmedlemsskab  kontingent:

Henvender sig til medlem der avler/ejer palominoer og som ønsker at deltage i kåringer, have stemmeret etc.

Pris i 2017 kr. 400,00 pr. år.

Familiekontingent:

Henvender sig til familier der avler/ejer palominoer og som ønsker at deltage i kåringer, have stemmeret etc.

Pris i 2017 kr. 575,00 pr.

Passivt/ride Medlem: Henvender sig til medlemmer med interesse for palomino hestene og har et ønske om at støtte foreningen og få dine rideresultater påført ranglisten. 

Pris i kr. 225,00 pr. år.

Indbetaling foregår via

Middelfart Sparekasse konto reg. nr. 1681  / konto 3230184916

For at opretholde sit medlemskab skal årets kontingens være rettidigt indbetalt og være indgået på PSA konto senest d. 31. januar i det pågældende år, der fremsendes ikke rykkere. (Gældende fra 1. januar 2014 vedr. fornyelser af medlemsskab)

Ønsker du/I at blive medlem – send da online ansøgning afsted, husk email og telefonnummer.