Føl født i 2015

1)  208333PS1500945 Axélls Forever Mackinney – Palomino hingst v/ Axell Goldstein

2)  208333PS1500668 Axélls Mercury – Palomino hingst v/ Axell Goldstein

3)  208333PS1500610 Hedegaardens Fair Annabell – Palomino hoppe v/ Kvolsbæk´s Amazing Aqua

4)  208333PS1501840 Højager´s Aladdin – palomino hingst v/ King´s Knight

5)  208333PS1501292 – Lokki-Boy – Palomino hingst v/ Kvolsbæk´s Diamond Dream

6)  208333PS1501901 – Midnight Stardust – cremello hoppe v/ Axell Goldstein

7)  208333PS1501391 – Moelleaaens Atlantis Blue – Cremello hoppe v/ Kvolsbæk´s Amazing Aqua

8)  208333PS1502245 – Moserod´s Golden Elektra – palomino hoppe v/ Sunzett Early Golden Russet

9)  208333PS1500737 – Silverline Alabama – Cremello hingst v/ Kvolsbæk´s Amazing Aqua

10) 208333PS1500890 – Trehøje´s Chameur – Cremello hingst v/ Shulay Gold Fever

11) 208333PS1500539 – Vilas Minded – palomino hingst v/ Mr. Victory Minded

12) 208333PS1500152 – Welas Golden Sarabi – Cremello hoppe v/ Shulay Gold Rush