PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET

-eneste godkendte palomino forbund i Danmark - nu også med avlsprogram for Buckskin og Smokey Black


Kåringsregler for hingste
Selektion af hingste består af eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering/følbedømmelse.
Ved at deltage i selektionsforløbet, kan hingste opnå bedækningstilladelse eller kåring i Palomino Sportsheste Avlsforbundet i det avlsprogram hingsten hører til.
Bedækningstilladelse tildeles i afgrænsede tidsrum med angivelse af startdato og slutdato.

Bestyrelsen indberetter hingste til hingstelisten ved SEGES, heste hvert år.

Det er en forudsætning, at hingsteejer hvert år indbetaler medlemskontingent inden 31.1, for at have bedækningsannonce på PSA’s hjemmeside.
Bestyrelse/kåringskommission kan til enhver tid inddrage en given tilladelse, hvis det skønnes, at afkommet er tilført uheldige egenskaber eller ikke er af tilstrækkelig god kvalitet.
Palomino/Cremello, Buckskin/Perlino samt Smokey Black/Smokey Cream hingste kan kåres til stambogen eller afvises.
Dansk hovedstambog (DH): Kåret med mindst 8 i helhed.
Dansk stambog (DS): Hopper/vallakker mindst 7 i helhed.

Hingste kan være kåret til DS forud for dette regelsæts ikrafttræden.
Denne DS-kåring fastholdes for ældre færdigkårede hingstes vedkommende, indtil de afgår.

ADGANGSKRAV FOR HINGSTE TIL KÅRING
Palomino/cremello, buckskin/perlino samt smokey black og smokey cream hingste der minimum har en 3-leddet stamtavle kan fremstilles til kåring som 3 års eller ældre. Hingstens mor og far, samt deres forældre, skal være kåret/avlsgodkendt i eget avlsforbud, eller i et forbund godkendt til indkrydsning.
Indgår der fuldblod xx eller araber ox i 1. led af afstamning skal de være kårede, men der kræves ikke kåring/avlsgodkendelse af disse aner længere ude i afstamningen.
Hingste der stilles til kåring, skal ved tilmelding vedlægge dokumentation for forældredyrenes kåringsstatus – samt dokumentation for, at der er foretaget/kan foretages DNA af begge forældre for forældrekontrol.

Ved fremstillingen kan hingsten opnå avlsgodkendelse eller afvises.
3 års hingste der får 7,5 i helhed tildeles bedækningstilladelse året ud og skal genfremstilles året efter. Året efter skal hingsten opnå 8 i helhed for at generhverve sin avlsgodkendelse og opnå adgang til materialprøven samme år, når afstamningskontrollen er godkendt. Består hingsten prøven, bliver den endeligt kåret. Opnår hingsten ikke 8 i helhed året efter, mister den sin avlsgodkendelse.

3 års hingste der opnår 8 i helhed tildeles bedækningstilladelse frem til den skal gå materialprøve som 4 års. Består hingsten prøven, bliver den endeligt kåret.

4 års og ældre hingste der får mindst 8 i helhed tildeles bedækningstilladelse og får adgang til materialprøven samme år, når afstamningskontrollen er godkendt. Består hingsten ikke sin materialprøve, mister den sin avlsgodkendelse. Består hingsten prøven bliver den endeligt kåret.

Hingsten skal forud for fremstillingen være dyrlægekontrolleret jf. foreningens veterinære bestemmelser.
Sundhedsattesten medsendes ved anmeldelse til kåring. Udgifterne til sundhedskontrollen afholdes af hingstens ejer. Hingsten må ikke møde med sygebeslag.
Hingstene eksteriørbedømmes, løsspringes, og 4 års- og ældre rides efter gældende regler.

Ved tildeling af avlsgodkendelsen skal hingsten DNA-testes og afstamningskontrolleres jf. foreningens veterinære bestemmelser, hingsteejer afholder alle udgifterne til DNA-kontrollen.
For at modvirke for meget koncentration af enkelte blodlinjer i populationen og faren for indavl, kan avlsledelsen pålægge en hingsteejer en begrænsning på antallet af hopper den pågældende hingst må bedække.

Hingsteejer har pligt til at oplyse hoppeejerne om disse begrænsninger.

VETERINÆRE BESTEMMELSER FOR HINGSTE TIL KÅRING
* Dyrlægeundersøgelse - sundhedskontrol
* DNA-og afstamningskontrol.
VETERINÆRE AFVISNINGER
*Uønskede defekter og lidelser der kan være afvisningsgrundlag (dette vurderes af en dyrlæge).
*Benstillingsfejl fx parallel forskudte forknæ, krogede haser, hjulbenet/hasevid. Alle former  for sygebeslag er afvisningsgrund. 
*Alle former for unormale og drejede testikler

ANBEFALING OM GENTEST OG RØNGTENUNDERSØGELSE
Hingsteejer bør teste deres hingst for PSSM-type 1 (Polysaccharide Storage Myopathy) – som er en arvelig sygdom, der forårsager nedsat muskelfunktion, samt FFS (Fragile Foal Syndrome) som er en arvelig bindevævsdefekt hvor føl fødes med bløde sener og ledbånd, og med mere skrøbelig hud
end raske føl.
PSA anbefaler også, at man lader sin hingst røntgenfotografere for arvelige defekter.