PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET

-eneste godkendte palomino forbund i Danmark - nu også med avlsprogram for Buckskin og Smokey Black


Fællesmaterialeprøve 1 dags

FORMÅL
Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer.
DELTAGERE
Adgang har heste/ponyer (hopper, hingste som er avlsgodkendte samt vallakker født i PSA.
Alderen på de deltagende heste/ponyer kan variere, dog skal de være min. 4 år gamle.
GEBYR FOR DELTAGELSE
PSA fastsætter en pris for deltagelse i afprøvningen.
STED OG VARIGHED
Prøven finder sted på et sted fastlagt af bestyrelsen, og forløber over en dag. Er der mange tilmeldte prøven finde sted over to dage, dog således at hesten/ponyen afslutter prøven samme dag som den begyndte.
Propositionerne bliver offentliggjort på PSA’s hjemmeside.
INDHOLD
Prøven består af følgende:
1. Veterinærkontrol og måling
2. Gangartsprøve efter dommerens anvisninger/fremmedryttertest
3. Eventuelt køreprogram
4. Springning, løs og under rytter
5. Udholdenhedsprøve

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE OG GODKENDELSE
For at bestå materialeprøven skal 4 års heste/ponyer opnå mindst 700 points i det samlede resultat, og 5 års og ældre heste/ponyer minimum 730 point – Gangartskaraktererne må ikke være 5 eller herunder. Der dispenseres for ridning af miniature heste og kat III ponyer.
4-års hingste, der opnår mindst 700 points indplaceres i samme forbindelse i hovedstambogen som færdigkårede.
5-års og ældre hingste, der opnår mindst 730 point indplaceres i samme forbindelse i hovedstambogen som færdigkårede. Hingste der ikke opnår minimumskravet til rideprøven, afvises og mister herefter bedækningstilladelse.
Hingsteejer kan anmode om at fremstille til fornyet materialprøve året efter, hvorefter bedækningstilladelsen stilles i bero. Bestyrelsen vurderer om hingsten skal have adgang til ny prøve.
Gives tilladelsen og består hingsten prøven bliver hingsten endeligt kåret.

UDEBLIVELSE
Udebliver en hingst fra en obligatorisk afprøvning, bortfalder dens avlsgodkendelse automatisk.

SYGDOM
En hest/pony der er fremmødt til prøve, som bliver syg under prøven, og udgår, har ret til at aflægge ny prøve på et senere tidspunkt senest året efter, dog mod nyt gebyr.
Hvis hingsten bliver syg inden aflæggelse af obligatorisk prøve, skal der fra ejers side fremsendes en dispensationsansøgning for aflæggelse af prøve året efter, samt en dyrlægeerklæring på at hingsten grundet sygdom ikke kan stille til prøve, og en erklæring om at hingsten stiller til næste ordinære prøve. Denne skal være forbundet i hænde senest dagen før afholdelse af prøve hvis akut sygdom – ved længerevarende sygdom senest ved udløb af sidste tilmeldingsfrist. Hingstens avlsgodkendelse sættes på pause frem til prøven er bestået. Bestås prøven ikke mister hingsten sin avlsgodkendelse.

Anden afprøvning
PSA anerkender desuden dansk EU-godkendt 30 dages test. Denne afprøvning er dog frivillig, og kan sættes i stedet for 1 dags materialprøve. Bestyrelsen skal orienteres om, hvorvidt hingsteholder ønsker at tilmelde 30 dagstesten forud for tilmeldingen. Testen skal bestås med karakterer svarende til PSA´s egne krav. Opnås laverede karakter, har hingsten gennemført prøven, men ikke bestået.

Der kan ligeledes ansøges om godkendelse af prøver som hingsten har aflagt i et andet EU-godkendt forbund i udlandet, dette gøres ved indsendelse af skriftlig anmodning til bestyrelsen vedlagt dokumentation. Testen skal være bestået med karakterer der svarer til PSA´s egne krav for hingste.
Opnås laverede karakter kan prøven ikke godkendes.