Medlemsskab

Selv om du har været medlem tidligere, skal du lave en tilmelding via denne side (nederst) da vi skal være sikre på at have dine korrekte medlemsdata. Da vi IKKE kan se disse ved kontingent indbetalinger via fx mobilepay.

Ønsker du/I at blive medlem – send da online ansøgning afsted, husk email og telefonnummer.

Hvad får du for dit medlemsskab?

  • Nyhedsbreve
  • Mulighed for at sætte din hest til salg på hjemmesiden
  • Hjælp med avls spørgsmål
  • Mulighed for at fremstille dine heste/ponyer til kåring/skuer/materialprøve
  • Som aktiv medlem får man basis abonnement til SEGES

Da vi har flest medlemmer i Jylland og på Fyn har vi bestemt at give bro/færgetilskud til medlemmer fra Sjælland.

Aktivt Medlem:

Enkeltmedlemsskab  kontingent:

Henvender sig til medlem der avler/ejer palominoer og som ønsker at deltage i kåringer, have stemmeret etc.

Pris i 2021 kr. 500,00 pr. år.

Familiekontingent:

Henvender sig til familier der avler/ejer palominoer og som ønsker at deltage i kåringer, have stemmeret etc.

Pris i 2021 kr. 675,00 pr.

Passivt/ride Medlem: Henvender sig til medlemmer med interesse for palomino hestene og har et ønske om at støtte foreningen og få dine rideresultater påført ranglisten.

Pris i kr. 225,00 pr. år.

Indbetaling foregår via

Middelfart Sparekasse konto reg. nr. 1681  / konto 3230184916 eller mobilepay på 187614 husk at skriv medlem 2021.

For at opretholde sit medlemskab skal årets kontingens være rettidigt indbetalt og være indgået på PSA konto senest d. 31. januar i det pågældende år, der fremsendes ikke rykkere. (Gældende fra 1. januar 2014 vedr. fornyelser af medlemsskab)