PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET

-eneste godkendte palomino forbund i Danmark - nu også med avlsprogram for Buckskin og Smokey Black


Regler for stambogsføring og optagelse i stambogen SEGES, Heste generelle regelsæt for stambogsføring og optagelse i stambogen følges altid.

Retningslinjer for udstedelse af pas
Stk. 1
Udstedelse af pas/stamtavle finder sted, når følgende betingelser er opfyldt:
a) bedækningen er registreret i SEGES, Hestes database
b) føllet fødsel er registreret i SEGES, Hestes database
c) føllet er besigtiget og identitetsmærkning er udført, jvf. regler herfor
d) et eventuelt krav om DNA-bestemmelse er opfyldt, jvf. regler herfor.
Stk. 2
Følanmeldelse skal indsendes til SEGES senest 40 dage efter fødslen.
Identitetsmærkning/besigtigelse skal finde sted inden passet kan udstedes. Passet skal være udstedt senest når føllet er 12 måneder. Man skal dog have ansøgt om passet, senest når føllet er 10 måneder gammel. Passet skal være udstedt, inden føllet forlader sit fødested uden sin mor.
Stk. 3
Ved anmeldelse af føllet udover fødselsåret kan det kun registreres og stamtavle/pas udstedes, hvis afstamningen er godkendt ved en faderskabskontrol.
Stk. 4
Føllets afstamning kan, når det findes påkrævet af hensyn til en sikker stambogsføring, af SEGES, Heste eller det pågældende avlsforbund kræves dokumenteret ved en afstamningskontrol, før føllet kan registreres og stamtavle/pas kan udstedes jvf. reglerne herfor. Føl produceret via frostsæd skal altid afstamningskontrolleres via DNA.
Stk. 5
For udstedelse af pas/stamtavle betales et særligt gebyr til SEGES.
Stk. 6
For besigtigelse/identitetsmærkning og DNA-bestemmelse opkræves særskilt gebyr jvf. SEGES
prisliste.

Pas typer
Der kan på det enkelte føl udstedes en af to typer pas/stamtavle benævnt: “Registreringsattest” eller “Afstamningsoplysning”.

Rødt/Bordeaux pas - Registreringsattest
Passet udstedes med benævnelsen “registreringsattest” med rødt omslag, når føllet er født ind i
Palomino Sportsheste Avlsforbundets hovedafsnit for en af de 3 avlsprogrammer. (Er føllets far ikke
er godkendt til avl udstedes dog pas med sort omslag).
➢ Tildeles føl efter PSA hoppe, kåret i F3 eller hovedafsnit og EU- kåret hingst, i racer godkendt
til indkrydsning i Palomino Sportsheste Avlsforbundet.
➢ Tildeles føl efter PSA avlsgodkendt hingst og hoppe, kåret i F3 eller hovedafsnit, for racer
godkendt til indkrydsning i Palomino Sportsheste Avlsforbundet.
Tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde gives af PSA for optagelse i hovedafsnittet og udstedelse af
”registreringsattest” med rødt omslag.

Blåt pas - Afstamningsoplysning
Til føl efter en i PSA avlsgodkendt hingst og en PSA-hoppe optaget i bilag (F1-F2) udstedes hestepas med benævnelsen "afstamningsoplysning".
Til føl efter hoppe optaget i bilag (F1-F2) og EU-kåret hingst, i racer godkendt til indkrydsning i Palomino Sportsheste Avlsforbundet udstedes hestepas med benævnelsen "afstamningsoplysning".
Til føl efter PSA avlsgodkendt hingst og EU-kåret hoppe optaget i bilag (F1-F2), i racer godkendt til indkrydsning i Palomino Sportsheste Avlsforbundet.
Bedækningstilladelse skal i hvert enkelt tilfælde gives af PSA for optagelse i bilag og udstedelse af ”afstamningsoplysning”.

Lysegrønne pas
Til alle øvrige føl udstedes hestepas jf. SEGES, Hest retningslinjer.
Til alle øvrige føl udstedes hestepas jf. SEGES, Hest retningslinjer.

Mærkning
Alle føl født i forbundet chipmærkes af SEGES-hestes konsulent hjemme eller på mærkningspladser og registreres ved SEGES for ejers regning. Det er muligt også at få egen dyrlæge til at chipmærke føl, der skal dog indhentes en blanket til formålet ved SEGES.

Stambog
Heste/ponyer indføres i stambøger efter de kriterier som er fastlagt i de fælles EU-regler jfr. 2016/1012, og i det afsnit farven berettiger til. Se regler for stambogsføring og optagelse i stambog.
Afsnit 1 PALOMINO SPORTSHESTE (PS) – Palomino farvede heste/ponyer.
Kårede palomino farvede heste/ponyer indføres i Hovedafsnittet enten i DH med minimum 8 i helhed
eller DS med 7 eller herunder i helhed, eller i bilag til stambog under afdelingen for PALOMINO
SPORTSHESTE (PS).
Afsnit 2 BUCKSKIN SPORTSHESTE (BS) – Buckskin farvede heste/ponyer.
Kårede buckskin farvede heste/ponyer indføres i Hovedafsnittet enten i DH med minimum 8 i helhed
eller DS med 7 eller herunder i helhed, eller i bilag til stambog under afdelingen for BUCKSKIN
SPORTSHESTE (BS).
Afsnit 3 SMOKEY BLACK SPORTSHESTE (SS) – Smokey black farvede heste/ponyer.
Kårede smokey black farvede heste/ponyer indføres i Hovedafsnittet enten i DH med minimum 8 i
helhed eller DS med 7 eller herunder i helhed, eller i bilag til stambog under afdelingen for SMOKEY
BLACK SPORTSHESTE (SS).
Afsnit 4 SPORTSHESTE (SH) – Anden løds heste/ponyer.
Anden lød: Heste/ponyer som er avlet i PSA-regi – der ikke opfylder cremegens kravene kan ikke
registreres i stambogen for PALOMINO Sportsheste, BUCKSKIN Sportsheste eller SMOKEY BLACK
Sportsheste – men bliver registreret i stambogen for Sportsheste af anden lød. Afkom efter en sådan
hest/pony kan registreres i den stambog farven berettiger til.

BILAG TIL STAMBOG
Indledes i F1 – F2 – F3 for både (PS) (BS), (SS) og (SH).